فارسی
تولید کننده قطعات خودرو

OEM

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل

info@roeensanat.com

sales@roeensanat.com

تلفن و تلفکس

021-46892647-50

نشانی:

جاده کرج شهریار بعد از هفت جوی جنب خیابان 110 صنعت گران خیابان جهاد گران